Gaasitööd Tartus

Gaasitööde hind Tartus 40 € / tund.

Gaasileke kontroll.

Gaasikraanide vahetus, lekete kõrvaldamine.

Gaasimõõtjate asukoha muutmine

Gaasipliidi paigaldus, ühendus, hooldus ja remont.

Gaasi sulgemine korterites koos aktiga.

Gaasiseadmete paigaldamine ja demonteerimine.

Gaasikatelde ja gaasiveesoojendite hooldus.

Gaasiveesoojendite paigaldus

Gaasikontroll ühistutele.

Tegevusluba nr.TGT000468

Mõned tööd